Den optimale kundeinteraksjonen

 

Vi beskriver den optimale kundeinteraksjonen og opplevelsen i brukerens kjøpersti – før, under og etter en handel. Målet er å skape konvertering og styrke merkevareopplevelsen i alle kontaktpunktene. En metodisk og kreativ tilnærming som søker å finne løsninger der brukerens opplevelser er premissleverandør. 

 

Med kunden i sentrum jobber vi systematisk med å kartlegge brukeropplevelser, kommunikasjon, systemer og funksjoner. Dette gjøres for å avdekke frustrasjoner, flaskehalser, manglende kommunikasjon og problemområder, og dermed jobbe med hvordan vi kan optimalisere interaksjonen med kundene. Vi søker å etablere en overordnet visjon for opplevelsene vi ønsker å gi kundene. Det gjør at løsningene ofte påvirker flere deler av organisasjonen.

  • Chris Kirkemo
  • Drifts- og kundedirektør / Partner
  • Send mail
  • 970 57 816

Tjenestedesign