Vi tror på å inkludere visjon, kultur og verdibegrepet i merkevare arbeidet.

 

Dette for å skape en felles enighetsplattform i organisasjonen om hvilke verdier som skal styre og lade merkevaren både internt og eksternt i form av en kultur-og merkevareplattform. For å bygge en posisjon ved hjelp av organisasjonen, må bedriften ha en felles plattform. Alle i organisasjonen må jobbe mot en felles retning og ta strategiske beslutninger som gjør det enklere å nå våre mål.

 

FOLL har utviklet en modell for utvikling av en bedrifts visjon, verdigrunnlag, kultur, og merkevareplattform. Denne modellen er benyttet i utviklingsarbeidet for en rekke ledende nordiske bedrifter.

  • Ståle A. Møystad Østhaug
  • Managing Partner
  • Send mail
  • 911 05 881

Salgs- og merkevarekultur