Foll Reklame | Norges eneste fullservice Retail Reklamebyrå

Retailkonsepter

Vi utvikler strategiske vekstkonsepter gjennom å identifisere tydelige konkurransefortrinn.
Arbeidsprosessen starter med en grundig situasjonsanalyse av målgruppen og etablere en forståelse av hva som genererer konkurransekraft i et marked med tilsynelatende like aktører.

Vi bistår med tydelig definering av posisjon – basert på verdier i bedriftens DNA. På bakgrunn av dette dannes grunnlaget for å etablere mål og strategiske tiltak: prisstrategi, sortimentstrategi, identitetsutvikling, kjedestruktur, kommunikasjonsplattform, kampanjekonsepter, nettbutikk med mer.

Eksempel på et slikt konsept er Middag til Under Hundrelappen.

  • Stuart Granlund-Jones
  • Direktør konseptutvikling / Partner
  • Send mail
  • (+47) 905 69 813