Foll Reklame | Norges eneste fullservice Retail Reklamebyrå

Profilkommunikasjon

Det er i den digitale eller fysiske butikken vi er aller nærmest kunden og kjøpssituasjonen. Profilkommunikasjon er på mange måter lengst unna. Likevel er det ofte på dette nivået vi kan skape ekstra oppmerksomhet, interesse og emosjonell binding til produktet eller merkevaren.
Vi mener at ærlighet og substans gir størst kommunikasjonskraft og effekt – både på kort og lang sikt.
Vår overbevisning er at all profilerende reklame også skal skape salg, og at all salgsutløsende reklame skal bygge profil.

  • Ole-Jørgen Oulie
  • Kreativ leder / Kreatør / Tekstforfatter
  • Send mail
  • (+47) 991 55 699