Foll Reklame | Norges eneste fullservice Retail Reklamebyrå

Kategoriutvikling og strategi

En kategoriutvikling- og vinnerstrategi innebærer alltid en viss risiko. Vi coacher bedrifter gjennom prosjekter eller kontinuerlig arbeid med kategoriutvikling og strategi. For å bidra til kundens lønnsomme utvikling og vekst inkluderer det ofte samarbeid med kategoriavdelingene hos våre kunder.

 

  • Stuart Granlund-Jones
  • Direktør konseptutvikling / Partner
  • Send mail
  • (+47) 905 69 813