Kampanjekonsept
for kjøper og selger

 

Vi utvikler kampanjekonsept som skaper kundevekst gjennom attraktive og relevante invitasjoner. Et godt kampanjekonsept tar hensyn til hele verdikjeden, kundens kjøpersti, og fungerer som en motor som driver hele organisasjonen – både kategori, salg, marked og ikke minst egne ansatte. Gode kampanjekonsepter skal gi kunden lyst til å komme oftere og handle mer!

  • Chris Kirkemo
  • Drifts- og kundedirektør / Partner
  • Send mail
  • 970 57 816

Kampanjekonsept