Foll Reklame | Norges eneste fullservice Retail Reklamebyrå

Kampanjekonsept

Kampanjekonsepter skaper kundevekst gjennom attraktive og relevante invitasjoner. Et godt kampanjekonsept tar hensyn til hele verdikjeden og kundens kjøpersti, og fungerer som en motor som driver hele organisasjonen – både kategori, salg, marked og ikke minst medarbeidere i butikkene. Gode kampanjekonsepter skal gi kunden lyst til å komme oftere og handle mer!