Salgs- og merkevarekultur

Vi tror på å inkludere visjon, kultur og verdibegrepet i merkevare arbeidet.

 

Dette for å skape en felles enighetsplattform i organisasjonen om hvilke verdier som skal styre og lade merkevaren både internt og eksternt i form av en kultur-og merkevareplattform. For å bygge en posisjon ved hjelp av organisasjonen, må bedriften ha en felles plattform. Alle i organisasjonen må jobbe mot en felles retning og ta strategiske beslutninger som gjør det enklere å nå våre mål.

 

FOLL har utviklet en modell for utvikling av en bedrifts visjon, verdigrunnlag, kultur, og merkevareplattform. Denne modellen er benyttet i utviklingsarbeidet for en rekke ledende nordiske bedrifter.

Film og animasjon

Vi produserer både film og animasjoner som engasjerer, lærer og skaper effekt. Vi tilpasser våre levende bilder til dets formål – uansett om det er reklame, presentasjoner eller undervisning i digitale og tradisjonelle kanaler.

 

Vi gir dere rådgivning og tilpasser innholdet slik at det sammenfaller med målgruppens kanalvalg og hvordan de konsumerer innhold på ulike plattformer. Uansett om budskapet skal kommuniseres digitalt eller analogt skaper vi film og animasjoner som engasjerer på internett, TV, kino eller i sosiale medier.

 

Vi bistår våre kunder med deres filmprosjekt fra utvikling og idé til ferdig film.

Content Marketing

Det blir stadig viktigere å tilby kunden relevant og verdifullt innhold som strekker seg forbi de taktiske, salgsutløsende aktivitetene.

 

Vi har jobbet med content marketing i flere år og skapt samt distribuert gode historier for å engasjere kunder, slik at vi kan bygge langsiktige relasjoner til målgruppen. Vårt byrå består av dyktige historiefortellere, kreatører og SEO-drevne innholdsprodusenter som sikrer kvalitet uansett kanal. Vi jobber daglig med tekst, foto og video som sammen skreddersys til content som både begeistrer og gir merverdi til målgruppen.

 

Vi hjelper deg gjerne med å lage innholdsstrategien, skape historiene og publiseringsstrategien.

Reklameproduksjon

Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester innenfor reklameproduksjon. Dette innebærer høykvalitets kampanjemateriell til print så vel som materiell til alle digitale flater for å sikre et helhetlig kampanjekonsept og et klart visuelt utrykk.

 

Vi har lang erfaring fra reklameproduksjon for flere store merkevarer og reklame i alle flater har vært en del av vårt daglige virke i mange år. Vi hjelper deg gjerne med din neste reklamefilm eller katalog, i tillegg til rapportering, SEO-optimalisering og banner-annonsering. Vi tilbyr også kunden community management og publiseringsstrategi for alle digitale flater.

Kjede-og butikkonsepter

Morgendagens butikker må kunne levere mer enn det forbrukere opplever via netthandel. Et fysisk møte mellom forbruker og kjedens produkter må være optimalisert i forhold til handlemønster, personlig service og taktile behov.

 

FOLL Reklamebyrå har over 50 års erfaring med utvikle og implementere fysiske butikker. Vi leverer blant annet kundestrømsanalyse, kreative idekonsepter utført i 3D animasjon, floorplan-prinsipper (”kalde” og ”varme” soner, lyssetting og eksponeringsprinsipper), detaljutvikling av hardware og kommunikasjon med spesifisering til underleverandører og modellbygging.

 

Vi utarbeider planløsninger – både til piloter og ved en eventuell utrulling, og står for prosjektledelse gjennom hele prosessen fra produksjonsoppfølging til implementering av konsept.

 

Lojalitetsprogram

Vi utvikler dialog/lojalitetsprogram, strategi og konsepter.

 

Alle kommuniserer – med kunder, medlemmer eller sine ansatte. Målet er å skape relasjoner og tilrettelegger for relevant 1 til 1 kommunikasjon. Nettopp fordi lojale kunder kjøper mer og oftere. FOLL Reklamebyrå drifter flere løsninger med plattform/CRM, innholdsproduksjon, optimalisering,  innsikt og analyse.

 

Lojalitetsprogram bidrar til å skape en kostnadseffektiv kanal, og gir mer innsikt om dine kunder og hvilke virkemidler som driver trafikk til butikken.

 

Vi leverer blant annet

  • Konseptutvikling
  • Strategi og rådgivning
  • Drift
  • Innholdsproduksjon
  • Segmentering
  • Innsikt og Analyse
  • Plattform / CRM

Nettsider og nettbutikk

Uavhengig av om butikken ligger på en gateadresse eller et domene så er søk den viktigste kilden forbruker har til informasjon om produkt og tjenester. “Alle” kjøp begynner med et søk, synlighet er kritisk og kampen om denne er stor.

Det er virksomhetens nettside som skal svare på spørsmålet som stilles på Google, og FOLL Reklamebyrå tilbyr design og utvikling av synlige nettsider og e-handelsløsninger for alle typer virksomheter og størrelser.

 

Vi leverer design og brukeropplevelse for alle prosjektstørrelser, eller som “oppussing” av eksisterende nettsider, kampanje-  eller butikksider,  samt implementering av helt nye nettsider og e-handlesløsninger.

Vi har ansatte med lang erfaring fra e-handel, og gjennom faste samarbeidspartnere, tilgang på en mengde ledende plattformer og teknologier.

Kategoriutvikling og strategi

En kategoriutvikling- og vinnerstrategi innebærer alltid en viss risiko. Det er mange veier til målet og flere tilnærminger til å dekke vekstpotensiale i en kategori. Vi coacher bedrifter gjennom prosjekter eller bistår med kontinuerlig arbeid med kategoriutvikling og strategien som skal ta oss dit vi ønsker å gå.

 

Vi hjelper dere med å identifisere konkurransefortrinn og kartlegge strategien for viktige fokusområder og skape lønnsomhet for merkevaren og merverdi for kundene deres.

 

Kampanjekonsept

Kampanjekonsepter skaper kundevekst gjennom attraktive og relevante invitasjoner. Et godt kampanjekonsept tar hensyn til hele verdikjeden og kundens kjøpersti, og fungerer som en motor som driver hele organisasjonen – både kategori, salg, marked og ikke minst medarbeidere i butikkene. Gode kampanjekonsepter skal gi kunden lyst til å komme oftere og handle mer!

Merkevareidentitet og design

Forbrukeren handler med øynene, og derfor må vi skape unike og spennende visuelle handleopplevelser. Enten det dreier seg om visuelle profiler for merkevarer, produkter eller tjenester, emballasjedesign eller designløsninger for kampanjekonsepter har vi den samme kvalitetssikrede prosessen. Vi begynner med innsikt og målgruppeanalyse og arbeider oss fram til ferdig implementering i ønskede kanaler og ønsket kundeopplevelse.

Profilkommunikasjon

Det er i den digitale eller fysiske butikken vi er aller nærmest kunden og kjøpssituasjonen. Profilkommunikasjon er på mange måter lengst unna. Likevel er det ofte på dette nivået vi kan skape ekstra oppmerksomhet, interesse og emosjonell binding til produktet eller merkevaren.

 

Vi mener at ærlighet og substans gir størst kommunikasjonskraft og effekt – både på kort og lang sikt.
Vår overbevisning er at all profilerende reklame også skal skape salg, og at all salgsutløsende reklame skal bygge profil.

Retailkonsepter

Vi utvikler strategiske vekstkonsepter gjennom å identifisere tydelige konkurransefortrinn.
Arbeidsprosessen starter med en grundig situasjonsanalyse av målgruppen og etablere en forståelse av hva som genererer konkurransekraft i et marked med tilsynelatende like aktører.

 

Vi bistår med tydelig definering av posisjon – basert på verdier i bedriftens DNA. På bakgrunn av dette dannes grunnlaget for å etablere mål og strategiske tiltak: prisstrategi, sortimentstrategi, identitetsutvikling, kjedestruktur, kommunikasjonsplattform, kampanjekonsepter, nettbutikk med mer.

 

Eksempel på et slikt konsept er Middag til Under Hundrelappen.