Foll Reklame | Norges eneste fullservice Retail Reklamebyrå

Om FOLL Reklamebyrå

Aller først: Vi er ikke et helt tradisjonelt reklamebyrå.
Vi er et fullservice retail reklamebyrå. Det som skiller oss fra ”de andre” er først og fremst en reell og grunnleggende forståelse av retail og hva som flytter varer, uansett om butikken har en postadresse eller nettadresse. Derfor jobber vi like iherdig med alle ledd som kan føre til et kjøp, fra butikkommunikasjon til massekommunikasjon, fra kategoriutvikling og produktdesign, til profil og salgsutløsende aktiviteter.

Vi ønsker å utfordre deg

Vår erfaring er at de virkelig store suksessene kommer ved å utfordre etablerte sannheter og utforme offensive strategier og slagkraftig kommunikasjon basert på konsepter som er attraktive for målgruppen.
Arbeidet vårt baseres derfor alltid på inngående kjennskap til grunnleggende forutsetninger for å lykkes. Vi mener at det er de gode konseptene, og den konkrete nytteverdien av produktet, som er helten – ikke bare innpakningen.
Vi vegrer oss ikke for å utfordre våre kunders standpunkter og oppfatninger. Vi er både sparringspartner og pådriver for å styrke våre kunders produktleveranse.
Kanskje ikke minste motstands vei, men så tror vi heller ikke at vinnerkonsepter utvikles i komfortsonen.

Tempo er konkurransekraft

Alt vårt strategiske, taktiske og kreative arbeid kjennetegnes av initiativ, driv og kontroll, slik at vi kan jobbe så kostnadseffektivt som mulig. Et av våre grunnprinsipper er å jobbe raskest mulig mot konkrete løsninger for å levere effektiv og salgsdrivende kommunikasjon basert på innsikt og ærlige strategier.
Dette har ikke blitt mindre viktig med årene. Nå som kommunikasjonens form er langt mer organisk enn før, handler det mye om å følge, tolke og endre kampanjer underveis, slik at man oppnår maksimalt utbytte.
I nært samarbeid med våre oppdragsgivere skaper vi løsninger basert på innsikt og forbrukerforståelse, med tre klare målsetninger – å øke salget, forbedre leveransekvaliteten og styrke kundelojaliteten.