Vi tar gjerne imot din utfordring!

Samtidig håper vi å få anledning til å utfordre deg tilbake. Å angripe problemstillinger fra uvante innfallsvinkler gir oss mulighet til å utforske og tilføre virksomheten, produktet eller tjenesten økt konkurransekraft.

Eilif Langvad Kiland

Send mail

Daglig Leder / Partner

(+47) 996 32 222

Ståle A. Møystad Østhaug

Send mail

Managing Partner

(+47) 911 05 881

Anette Sannes Knutsen

Send mail

Prosjektleder

(+47) 470 36 737

Anita Grøsland

Send mail

Grafisk designer

(+47) 920 91 029

Charlotte Høy Fossum

Send mail

Økonomi/Aut. regnskapsfører

(+47) 934 12 665

Chris Kirkemo

Send mail

Drifts- og kundedirektør / Partner

(+47) 970 57 816

Christian Vazquez Hope

Send mail

Digital designer / motion designer

(+47) 464 10 741

Daniela Farias

Send mail

Junior AD / Grafisk designer

(+47) 481 26 575

Eivind Solberg

Send mail

Konseptutvikler / Sr. Art Director / Partner

(+47) 982 57 586

Emma Kiland

Send mail

Intern

(+47) 917 51 789

Fanny Rustad Østhaug

Send mail

Prosjektleder / Levende Bilder

(+47) 922 18 833

Gøran Frilstad

Send mail

Senior grafisk designer / Kreatør

(+47) 911 72 977

Jens Benneche

Send mail

Art Director

(+47) 908 81 208

John Draleke

Send mail

Konseptutvikler / Sr. Art Director / Partner

(+47) 920 23 661

Kjetil Jorstad

Send mail

Grafisk designer

(+47) 402 47 947

Lena Engh

Send mail

Senior prosjektleder / Rådgiver

(+47) 932 03 346

Maiken Eriksen

Send mail

Digital Kreatør

(+47) 480 66 683

Monica Ståhl

Send mail

Senior grafisk designer / Kreatør

(+47) 928 88 001

Ole-Jørgen Oulie

Send mail

Kreativ leder / Kreatør / Tekstforfatter

(+47) 991 55 699

Orhan Kuresevic

Send mail

Junior Art Director

(+47) 452 84 836

Silje Grønsund

Send mail

Senior prosjektleder / Rådgiver (permisjon)

(+47) 974 74 677

Stuart Granlund-Jones

Send mail

Direktør konseptutvikling / Partner

(+47) 905 69 813

Susanna Haukaas Berg

Send mail

Konsulent digitale tjenester

(+47) 977 15 233

Thea F. Norstrøm

Send mail

Art Director

(+47) 979 62 766

Thomas Mittun-Kjos

Send mail

Konseptutvikler / Sr. Tekstforfatter / Partner

(+47) 952 88 709

Tom Kolborg-Pettersen

Send mail

Art Director

(+47) 977 33 570

Vibeke Storm

Send mail

Senior prosjektleder / Rådgiver

(+47) 908 71 378

Wenche Flage Eriksen

Send mail

Senior prosjektleder / Rådgiver

(+47) 924 43 684