Olvondo

Ny profil & design

Vi løser også kommunikasjonsutfordringer for B2B kunder - som Olvondo.

Olvondo Technology produserer miljøvennlige varmepumper som omdanner overskuddsvarme til damp og dermed reduserer bruk av naturgass og CO2 utslipp i industriell produksjon.

De kom til oss fordi de trengte profilmateriell som gjør at de fremstår mer profesjonelle ut mot kunder og samarbeidspartnere. FOLL har utarbeidet visuelle maler som er tatt ut i trykt materiell og på digitale flater, hvor designet skal gjenspeile Olvondos grønne profil.

  • Olvondo ny profil

Profilkommunikasjon